Anabilim Dalları

Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nurcan ÇALIŞKAN

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ülkü GÖRGÜLÜ POLAT

Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mevlüde KARADAĞ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nermin GÜRHAN

Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Naile BİLGİLİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ebru KILIÇARSLAN TÖRÜNER

Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

Prof. Dr. Dilek EKİCİ