Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image Preloader Slide Image

Eğitimsel ve Profesyonel Amaçlar, Hedefler

Mezun olan hemşirelerin aşağıda belirtilen nitelikleri taşımaları hedeflenmektedir;

· Birey, aile ve toplumun gereksinimlerini saptayabilme,

· Eleştirel düşünme sürecini kullanarak ve kanıta dayalı olarak bakım planlayabilme ve yürütebilme,

· Etkili kişiler arası ilişki kurabilme,

· Bakımda bütüncül yaklaşımı kullanabilme,

· Uygulamalarda ekip, hasta ve aile ile işbirliği kurabilme,

· Yaşam boyu öğrenme ve gelişim sorumluluğunu sürdürebilme,

· Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunabilme,

· Değişim yaratabilme ve liderlik davranışı gösterebilme,

· Rol ve sorumluluklarını yerine getirmede yasalara  ve etik  ilkelere bağlılığını sürdürebilme.

 

Geleceğe Dönük Hedefler

  • Sağlık alanı ve hemşirelikle ilgili politikaların oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda yer alma.
  • Toplumun sağlık düzeyini yükseltmeye yönelik projeler planlama.
  • Hemşirelik eğitimi niteliğini yükseltmek için ulusal ve uluslararası meslek örgütleriyle işbirliği geliştirme.
  • Kültürlerarası sağlık bakımının geliştirilmesine yönelik etkinliklerde bulunmak.