Mezun olan hemşirelerin aşağıda belirtilen nitelikleri taşımaları hedeflenmektedir;

· Birey, aile ve toplumun gereksinimlerini saptayabilme,

· Eleştirel düşünme sürecini kullanarak ve kanıta dayalı olarak bakım planlayabilme ve yürütebilme,

· Etkili kişiler arası ilişki kurabilme,

· Bakımda bütüncül yaklaşımı kullanabilme,

· Uygulamalarda ekip, hasta ve aile ile işbirliği kurabilme,

· Yaşam boyu öğrenme ve gelişim sorumluluğunu sürdürebilme,

· Profesyonel hemşireliğin gelişimine katkıda bulunabilme,

· Değişim yaratabilme ve liderlik davranışı gösterebilme,

· Rol ve sorumluluklarını yerine getirmede yasalara  ve etik  ilkelere bağlılığını sürdürebilme.

 

Geleceğe Dönük Hedefler

  • Sağlık alanı ve hemşirelikle ilgili politikaların oluşturulmasına ilişkin çalışmalarda yer alma.
  • Toplumun sağlık düzeyini yükseltmeye yönelik projeler planlama.
  • Hemşirelik eğitimi niteliğini yükseltmek için ulusal ve uluslararası meslek örgütleriyle işbirliği geliştirme.
  • Kültürlerarası sağlık bakımının geliştirilmesine yönelik etkinliklerde bulunmak.