Hakkımızda - Hemşirelik Bölümü
Hakkımızda

BÖLÜMÜN TANITIMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

 

Hemşirelik bölümü; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi, bakımı ve tedavisinden sorumlu hemşireler yetiştirmekte olup, eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencilerimiz bu süre içerisinde hemşirelik mesleğine ilişkin teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra temel bilimler ve sosyal bilimlerden de dersler almaktadırlar. Meslek derslerinin uygulamaları derslerin içeriğine göre hastanelerde, ana çocuk sağlığı ve toplum sağlığı merkezlerinde, çocuk yuvalarında, okul, işyeri ve huzurevlerinde yapılmaktadır. Öğrencilerimiz mezuniyet sonrasında mesleki yaşamlarına daha kolay uyum sağlayabilmek ve kaliteli bakım vermek amacıyla son sınıfta değişik hastanelerde intörn olarak uygulama yapmaktadır. Öğrencilerimiz lisans programını Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak toplam 4774 saat ve 186 kredi ile tamamlamaktadırlar.

Bölümümüzde sekiz anabilim dalında, eğitim-öğretim yapılmakta ve her bir anabilim dalı alanında uzman, ulusal ve uluslararası deneyimlere sahip öğretim elamanlarından oluşan akademik kadroyla hizmet vermektedir.

Bölümümüzde hemşirelikte yüksek lisans ve doktora programları yürütülmektedir. 

Öğrencilerimiz gelecek yüzyılda hemşireliğe liderlik yapacak mezunlarımız hastanede, sağlık ocakları, özel sağlık hizmeti veren kurum/kuruluşlar, okul, işyeri, yaşlı bakımı veren kurumlarda ve evde bakım hizmetlerinde çalışmak üzere yetiştirilmektedirler. Ayrıca mezunlarımız özel sağlık kabinleri açarak mesleklerini serbest olarak da sürdürebilmektedirler. Öğrencilerimiz, üniversitelerde ilgili eğitim-öğretim programlarında sınav kazanmak şartı ile mezuniyet sonrası eğitimlerine devam ederek bilim uzmanlığı, doktora dereceleri alabilmekte, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümleri ve Sağlık Yüksekokullarında akademik kariyerlerine devam ederek bilim uzmanı, bilim doktoru, doçent, profesör unvanı alabilmektedirler. Mezunlarımız ayrıca, diplomalarının denkliği nedeni ile dünyanın birçok ülkesinde de eğitim, araştırma, bakım ve yönetim hizmetlerinden sorumlu hemşire olarak çalışabilmektedirler.

04/07/1995 tarih ve 95/7044 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Gazi Üniversitesi’ne bağlı Hemşirelik Yüksekokulu kurulmasına karar verilmiş olup, ek kontenjanla kayıt yaptıran 42 öğrenci ile 1999 – 2000 Eğitim- Öğretim yılında Gölbaşı Kampüsü’nde öğretime başlamıştır.

1999-2008 yılları arasında Hemşirelik Yüksekokulu olarak hizmet vermeye başlayan bölümümüz 14.07.2008 tarihinde kurulan Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne kadroları devredilerek Hemşirelik Bölümü olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

 

BÖLÜMÜN MİSYONU, VİZYONU, DEĞERLERİ VE HEDEFLERİ

 

Hemşirelik, bireyin, ailenin ve toplumun mevcut ve olası sorunlarına/gereksinimlerine bütüncül ve hümanistik bir yaklaşımla çözüm bulmayı hedefleyen bir meslektir.

Misyon

Bilgide gelişme ve bakımda kalite için;

   - Bütüncül yaklaşım ve  eleştirel düşünme sürecini kullanarak, birey aile ve toplumun gereksinimlerini saptama, kanıta dayalı bakım planlama  yürütme ve değerlendirme becerisine sahip,

   - Yaşam boyu öğrenme ve gelişim sorumluluğunu sürdüren,

   - Değişim yaratabilen ve liderlik davranışı gösterebilen,

   - Bakım, eğitim, araştırma, yönetim, danışmanlık rollerini gerçekleştirirken  yasalara ve  mesleki etik ilkelere bağlılığını sürdüren,

   - Toplum yararına sağlık politikalarına etki edebilen  profesyonel hemşireler  yetiştirmektir.

Vizyon

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tüm Sağlık Bilimleri Fakülteleri arasında en çok tercih edilen ve mezunları özel ve kamu sektöründe öncelikle istihdam edilen bölüm olacaktır.