Okulumuzda standart bir öğrenci değerlendirme ve ölçme sistemi vardır. Her öğrenciye her yıl bir akademik danışman atanır. Akademik danışmanın rehberliğinde, öğrenciler derslerini seçerek, akademik gelişmelerine yönelik danışmanlık alırlar.   

Dersler her bölümün ders programında listelenmiş olup, dönem sistemi uygulanmaktadır. Öğrenciler derslere, laboratuar ve pratik uygulamalarına, seminerlere devam etmek ve tüm sınavlara girmek zorundadırlar. Öğrencilerin dönem boyunca sorumlu oldukları ödevler ve ders içi sınav uygulamalarındaki başarıları öğretim elemanları tarafından değerlendirmeye eklenir.       Ara sınav ve final sınavları 100’lük sisteme göre değerlendirilir. Sınavdan sonra, öğretim elemanları notları Gazi Üniversitesi Merkezi Öğrenci İşleri Kayıt Sistemine girerler. Burada da standart bir notlama sistemi vardır. Notlar sayısaldan harf temeli notlara dönüştürülür. Geçme notları AA’dan CC’ye kadardır, DD başarısızlığı imler. DC is koşullu durumdur, öğrenciler yıl sonunda en az 2.00 not ortalamasına sahip olurlarsa koşullu derslerden geçebilirler. 


Harf temelli notlar şu şekildedir:

AA

BA

BB

CB

CC

DC

DD

FD

FF

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00

0.5

0.0

 

AA, BA, BB, CB ve CC öğrencinin başarılı olduğunu gösterir. Yukarıda açıklandığı üzere DC durumunda öğrencinin başarılı olabilmesi için en az 2.00 not ortalaması gerektirir.

Diğer notlar ise şu şekildedir: B (kredisiz derslerde başarı), K (kredisiz derslerden başarısızı), D (devamsız), G (girmedi), M (muaf/transfer), S (süren çalışma), E (eksik). B ve K öğrencinin not ortalamasına eklenmez. Öğrencilerin başarılı olması için final sınavına girmeleri zorunludur. Final sınavından alınan puanın 25 ve üzerinde olması zorunludur. M ise diğer üniversitelerden gelen öğrencilerin transfer notu olarak kullanılır vekabuledilmiş dersleri gösterir.