Doğum, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı

Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi kapsamında; kadın sağlığını etkileyen biyolojik, fizyolojik, psikolojik, sosyokültürel faktörler ve kadın sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik konular yer almaktadır. Bu kapsamda; üreme sağlığı, cinsel sağlık, kontraseptif yöntemler ve danışmanlık, yaşam dönemlerine göre kadın sağlığı sorunları, tarama testleri ve erken tanı uygulamaları,  jinekolojik hastalıklar ve bakım, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde bakım, toplumsal cinsiyet, şiddet gibi konulara yer verilmektedir.

 

 

Prof. Dr. Ayten ŞENTÜRK ERENEL (Anabilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Şengül YAMAN SÖZBİR

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap UZUN AKSOY

Arş. Gör. Dr. Sıdıka PELİT AKSU

Arş. Gör. Dr. Canan UÇAKCI ASALIOĞLU

Arş. Gör. Aliye DOĞAN GANGAL (35. Madde Araştırma Görevlisi)

Arş. Gör. Eda ŞİMŞEK ŞAHİN (35. Madde Araştırma Görevlisi)

Arş. Gör. Serap ALKAŞ (35. Madde Araştırma Görevlisi)

background image