Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı

 

Hemşirelikte Yönetim dersi kapsamında, yönetim kavram ve kuramları, yönetim süreci (veri toplama, planlama örgütleme, yöneltme ve kontrol), hemşirelik hizmetlerinde yönetim, hemşirelik organizasyon şeması oluşturma, hemşirelik iş analizi yapma ve hemşirelik iş tanımları hazırlama, hemşire insan gücü planlaması yapma, hemşire personelin performansını değerlendirilme konuları işlenmektedir.

 

 

Öğr. Gör. Merve IŞIK (Anabilim Dalı Başkanı- Vekaleten)

Arş. Gör. Özlem TİKİT

Arş. Gör. Özlem KARA (35. Madde Araştırma Görevlisi)

 

background image